FSB Logo

Contact Information

 

Block C, VAS – FSB Building

My Dinh 1, Tu Liem, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84.4) 62871918 - Fax: (+84.4) 62871828

 

Master Program

Mr. Ha Nguyen, Director

Telephone : (+84.4) 62 871918 (ext 304)
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  International Relations Office

  Ms. Le Thanh NGAN

  Telephone: (+84.4) 62 871 918 (Ext: 225)
  Mobile: (+84) 93-239-1984
  Email: 
  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

    

     

      

      

      FPT School of Busines (FSB)

      

            Hanoi Head Office: VAS Building, My Dinh 1, Tu Liem, Hanoi, Vietnam - Tel: (+84.4) 62871918 - Fax: (+84.4) 62871828

      

             HCM Brand: 2th Floor, Thien Son Building, 5 Nguyen Gia Thieu StrDist.3, HCMC, Vietnam Tel: (+84.8) 39142991 - Fax: (+84.8) 39142993